• Fajna roba tour
  • Pod dubem, za dubem
  • Pyžamko Tour
  • BO Kolobka 3. výroční jízda
  • BOKOLOBKA!!!

Neničí to podrážky?

 BO KOLOBKA !!! » Neničí to podrážky?

Ne, pokud těmi podrážkami nebrzdíte.