• Fajna roba tour
  • Pod dubem, za dubem
  • BO Kolobka 3. výroční jízda
  • BOKOLOBKA!!!
  • Pyžamko Tour

Kde máte řetěz?

 BO KOLOBKA !!! » Kde máte řetěz?

To je spíše otázka z recese, stejně jako "Máte v tom batohu náhradní nohy?" 

Pokud taková otázka padne, je alespoň vidět, že se v naší republice ještě dá najít humor a sranda.