• Pod dubem, za dubem
  • Pyžamko Tour
  • Fajna roba tour
  • BOKOLOBKA!!!
  • BO Kolobka 3. výroční jízda

A nebojíš se, že tím utrpí tvoje důstojnost?

 BO KOLOBKA !!! » A nebojíš se, že tím utrpí tvoje důstojnost?

Co na tohle říct?

Snad jen.... TRHNI SI NOHOU!!!